VACATURES EN CV's
databank werkzoekenden
vacaturedatabank werkgevers
regelgeving en andere infoRegelgeving Ontslagbegeleiding - LoopbaanoriŽnteringscentrum


Overgangsregelgeving vanaf 1/1/2016 in afwachting van een sectoraal akkoord

1. Individueel ontslag
Voor ontslagen bedienden in het Paritair Comitť 209 biedt Limob verschillende begeleidingsformules, al naargelang de doelgroep:

DoelgroepOpzegtermijn van minder dan 30 weken
Bedienden jonger dan 45
Of
Ouder dan 45 jaar en minder dan 1 jaar anciŽnniteit.
AanbodEen gratis basispakket van minimaal 30 uren, bestaande uit een intakegesprek, sollicitatietraining, opvolggesprekken, workshops outplacement, en gratis deelname aan de opleidingen bij Limob en Limtec.
KostprijsGratis

DoelgroepOpzegtermijn van minder dan 30 weken
45 plus en tenminste 1 jaar anciŽnniteit
Of
Een opzegtermijn van 30 weken of meer, al dan niet te presteren
AanbodEen betalend pakket van minimaal 60 uren binnen 12 maanden, bestaande uit een intakegesprek, sollicitatietraining, opvolggesprekken, workshops outplacement, individuele coaching en gratis deelname aan de opleidingen bij Limob en Limtec.
Kostprijs€ 1.450 per bediende


DoelgroepEen opzegvergoeding (verbreking) van 30 weken of meer
AanbodEen betalend pakket van minimaal 60 uren binnen 12 maanden bestaande uit een intakegesprek, sollicitatietraining, opvolggesprekken, workshops outplacement, individuele coaching en gratis deelname aan de opleidingen bij Limob en Limtec.
KostprijsDe kost van de volledige begeleiding bedraagt hier een twaalfde deel van het jaarloon, met een minimum van €1.800 en een maximum van €5.500. Hiervan wordt er een forfait van €1.450 gebruikt voor het outplacement, en het saldo wordt gebruikt voor een leerrekening waar de cliŽnt gedurende 3 jaar na de start van de begeleiding beroep kan op doen. De leerrekening kan gebruikt worden voor het aankopen van opleidingen, begeleiding en coaching bij Limob of bij derden. Indien de werkgever de verbreking, na aftrek van 4 weken zoals voorzien in de huidige wetgeving, terug met 4 weken verhoogt, is de outplacementbegeleiding gratis.


2. Faling

DoelgroepAlle bedienden pc 209 Limburg getroffen door een faling
Doorverwijzing door Sociaal Interventieadviseur, curator of werknemersorganisatie.
AanbodEen basispakket van 90 uren binnen 12 maanden bestaande uit een intakegesprek, sollicitatietraining, opvolggesprekken, workshops outplacement, individuele coaching en gratis deelname aan de opleidingen bij Limob en Limtec.
Intensiteit en duur van de begeleiding wordt aangepast aan de behoefte en beantwoordt minstens aan wat bij wet wordt voorgeschreven.
KostprijsGefinancierd door het Sociaal Interventiefonds3. Collectief ontslag - Sluiting Bedrijf


DoelgroepAlle bedienden pc 209 Limburg getroffen door een sluiting of collectief ontslag van/in hun bedrijf
AanbodLimob regisseert het hele proces en staat op die manier garant voor de kwaliteit van de geboden ontslagbegeleiding.
Een basispakket van minimaal 60 uren binnen 6 maanden voor plus 45-jarigen en minimaal 30 uren binnen 3 maanden voor min 45-jarigen. Intakegesprek, sollicitatietraining, opvolggesprekken, workshops outplacement, individuele coaching en gratis deelname aan de opleidingen bij Limob en Limtec.
Intensiteit en duur van de begeleiding wordt aangepast aan de behoefte en beantwoordt minstens aan wat bij wet wordt voorgeschreven.
Kostprijs€ 1.450 per bediende


 
Methodiek ontslagbegeleiding