VACATURES EN CV's
databank werkzoekenden
vacaturedatabank werkgevers
regelgeving en andere info
Ontslagbegeleiding - LoopbaanoriŽnteringscentrum (LOC)

Methodiek

 1. Elke loopbaanoriŽntering start met een individueel gesprek.
In dit eerste gesprek wordt vooral gepeild naar de persoonlijke beleving van de contractbeŽindiging, de mate waarin geanticipeerd werd, het zelfbeeld en de perceptie van de omgeving. Alle faciliteiten die het loopbaanoriŽnteringscentrum biedt, worden op dat ogenblik voorgesteld en getoetst aan de verwachtingen.

2. Na het intake-gesprek start het begeleidingstraject op maat van de betrokkene.

In een eerste fase krijgt de kandidaat inzichten en opdrachten mee rond het uitlijnen van een professionele doelstelling.
Arbeidsmarktkanalen, het opstellen van curricula en brieven, het hoe en waartoe van een selectie-interview en testen komen uitgebreid aan bod in een sollicitatiecursus. Dit kan in groep maar ook individueel doorlopen worden. Een video-opname van een gesimuleerd selectiegesprek confronteert de kandidaat met de sterke en zwakke punten in de eigen gespreksvaardigheid en (non-verbale) houding.

Om de individuele voorkeuren en motivatiebronnen voor een specifieke werksituatie aan het licht te brengen, wordt voor elke kandidaat die dit wenst een PAPI-profiel opgesteld. PAPI staat voor 'perception and preference inventory': een vragenlijst waarbij de persoonlijke criteria voor een ideale werksetting op een rijtje komen te staan. Uiteraard dient dit PAPI-profiel in een aanvullend gesprek getoetst worden aan de inzichten en werkervaring van de betrokkene.