Inschrijvingsfiche
Assertief Communiceren
Diepenbeek - Start op: 04/06/2019
 
Annulatie:
  • Annulatie is mogelijk tot 1 week voor de start van de opleiding.
  • Bij afwezigheid of annulatie zonder geldig attest wordt de volledige intekenprijs aangerekend. U mag altijd een plaatsvervanger sturen.
 
Voornaam
Naam
Tel
Fax
e-mail
Geboorteplaats
Geboortedatum
 
Persoonlijk Adres
Straat en nummer
Postcode
Plaats
 


 
Bedrijfsgegevens
Benaming
Straat en nummer
Postcode
Plaats
Facturatiegegevens
Benaming (indien verschillend)
Straat en nummer (indien verschillend)
Postcode (indien verschillend)
Plaats (indien verschillend)
BTW nummer
Uw functie in uw bedrijf 
Uw Opleidingsverantwoordelijke
Voornaam + Naam
e-mail
 
Uw Directe verantwoordelijke
Voornaam + Naam
e-mail
 
Paritair Comite
Indien ander
 
Statuut
Nationaliteit
Hoogste diploma
 
 
Naar aanleiding van de inschrijving voor een opleiding door uzelf of door een vertegenwoordiger van uw werkgever verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de organisatie van die opleidingen Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nl. op basis van een “contractuele relatie” als gevolg van uw rechtstreekse inschrijving dan wel ons “gerechtvaardigd belang” bij inschrijving door uw werkgever. Meer toelichting hierover en info over uw rechten vindt u in onze beleidsverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.