Limob-opleiding
Conversatie aan het ontbijt: Frans
 
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor cursisten die reeds een goede, uitgebreidere kennis Frans hebben en door praktische oefening hun spreekvaardigheid willen behouden of vergroten.

Voorkennis:
Om aan deze cursus conversatietraining deel te nemen is een basiskennis Frans vereist. De cursisten dienen een basiskennis op niveau B1 of hoger van het Europees Referentiekader voor Talen te hebben.

Niveau Europees Referentiekader voor Talen:
B1 Treshhold / B2 Vantagelaats hier de doelstelling
 

PROGRAMMA
Inhoud van de training
Deze training is uitsluitend gericht op het spreken. De cursisten wordt een ontbijt aangeboden. Tijdens het ontbijt wordt een aantal artikels uit de pers van algemene economische of maatschappelijke aard besproken. Elke
deelnemer draagt met zijn mening, bemerkingen of vragen bij aan de conversatie. De docent treedt op als moderator en zal na afloop een rapport maken met tips om veel gemaakte fouten te vermijden.
 SESSIES

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Bedienden en kaderleden uit andere sectoren betalen 195 Euro per persoon per dag.
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
Gratis voor bedrijven in herstructurering.

Opmerking: de opleiding kan met opleidingscheques betaald worden.

LESGEVER
Michel d'Ortona
Asi-Es

GERELATEERDE OPLEIDINGEN

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be