Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Dynamisch Presenteren
Visueel scoren
 
  De cursisten vergroten hun competentie om:
  • een presentatie doeltreffend en creatief te maken
  • een presentatie aan te passen aan het publiek
  • een presentatie op een boeiende en overtuigende wijze te brengen
 

PROGRAMMA
  Theoretische achtergrond:
   • Soorten presentaties
   • Verschillende doelstellingen
   • Wijze en hulpmiddelen om een goede presentatie te geven
   Voorbereiding:
    • Wat is de doelstelling?
    • Wat is het onderwerp?
    • Wie is het publiek?
    • Structuur van de presentatie
    • Taalgebruik
    De uitvoering:
     • verbale en non-verbale aandachtspunten
      • houding, stemgebruik en uistraling
      • plankenkoorts
     • betrokkenheid en interactie met het publiek
      • omgaan met vragen en een moeilijk publiek
      • reageren in moeilijke situaties


    SESSIES

   No documents found

   Organiseer op maat van mijn bedrijf
   Verwittig mij bij latere sessies
    
   KOSTPRIJS
   Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg:
   • Bedrijf stelt maximaal 20 bedienden tewerk: 60 Euro per persoon per dag.
   • Bedrijf stelt meer dan 20 bedienden tewerk: 120 Euro per persoon per dag.
   Bedienden en kaderleden uit andere sectoren betalen 195 Euro per persoon per dag.
   Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
   Gratis voor bedrijven in herstructurering.

   Opmerking: de opleiding kan met opleidingscheques betaald worden.

   LESGEVER
   Els Ory
   IMPACT NV

   MEER INFORMATIE?
   Annemie Schreurs
   Tel: 011-233137
   annemieschreurs.limob@fabrigroep.be


   www.limob.be