Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Leveranciers selecteren, beoordelen en opvolgen
 
  DOELSTELLING

  U krijgt analysetechnieken aangereikt om op een objectieve wijze de "beste" leveranciers te kiezen om mee in zee te gaan.
  U leert op een gestructureerde wijze uw leveranciers beheren en opvolgen.
  U kan met uw praktische vragen terecht bij een deskundige en hebt gelegenheid tot ervaringsuitwisseling met vakgenoten.


  DOELGROEP

  Bedienden die voltijds of occasioneel (willen) instaan voor de perfecte toelevering van goederen en/of diensten in het bedrijf
 

PROGRAMMA
  Leveranciersselectie

  - Het inkoopproces – de voorbereiding op leveranciersselectie
  • Het “operationeel” versus “tactisch” inkoopproces
  • Analyse van de inkoopomzet en de productclassificatie
  • Behoefteanalyse
  • Specificatie

  - Marktonderzoek en leveranciersselectie
  • Zoeken naar de juiste leveranciers
  • De RFI: ‘Request for information’
  o Onderdelen van een RFI
  o Resultaten meetbaar en vergelijkbaar maken
  o Documenten en templates

  - Toepassing:
  • Case 1: Algemene case
  • Case 2: Toepassen op de eigen product- en/of dienstenmarkten

  Leveranciers beoordelen en opvolgen

  - Leveranciers beoordelen en opvolgen
  • Principes voor leveranciersevaluatie
  o Selectiecriteria
  o Wat is een Balanced scorecard (BSC) ?
  o Leveranciersaudit
  • Het contract
  o Als beginpunt van leveranciersbeheer
  o Wat is een Service Level Agreement (SLA) ?

  - Toepassing:
  • Case 1: uitwerken van SLA’s
  • Case 2: uitwerken van een BSCday-to-day business

 SESSIES

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Bedienden en kaderleden uit andere sectoren betalen 195 Euro per persoon per dag.
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).

LESGEVER
mevr May Van Aperen
Syntra West

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be