Limtec+ Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Motiverend Leidinggeven en Emotionele Intelligentie
Voor tweedelijnsverantwoordelijken
 
  De opbouw van onze training Motiverend Leidinggeven werd aangepast:

  - stap 1: Afname vragenlijst Emotionele Intelligentie
   Voor de opleiding wordt er van de deelnemers een EQ-i vragenlijst afgenomen. De duurtijd van deze afname bedraagt ongeveer 20 minuten. Op basis hiervan wordt er een individueel rapport opgemaakt waarin alle facetten behandeld worden naar hun sterke en verder te ontwikkelen punten. Dit rapport samen met de bespreking van de resultaten met de deelnemer (liefst samen met zijn verantwoordelijke) dient als basis voor het opmaken van een individueel ontwikkelingsplan.
  - stap 2: Het Individueel Ontwikkelingsplan
   In dit ontwikkelingsplan staan de verschillende sterktes en zwaktes en te ontwikkelen competenties vermeld met daaraan gekoppeld de wijze hoe de competenties verder aangescherpt kunnen worden.
  - stap 3: De Groepsopleiding
   Tijdens de opleiding zullen de verschillende deelnemers de mogelijkheid krijgen om op zowel weet-, inzicht- als toepassingsniveau hun vaardigheden en competenties bij te schaven en te sturen. Voor alle aspecten van de emotionele intelligentie worden de nodige tips gegeven.

   Er zal na elk aspect dan ook gevraagd worden om hun eigen ontwikkelingsplan aan te vullen met concrete acties wat ze in de praktijk gaan toepassen om hun EQ aan te scherpen.
  - stap 4: Afname vragenlijst Emotionele Intelligentie
   Drie maanden na de laatste opleidingsdag wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen om de vorderingen te meten.
  - stap 5: Eindrapport
   In het eindrapport worden de vorderingen en de nog te ondernemen acties die voortvloeien uit het persoonlijk ontwikkelingsplan en de laatst afgenomen EQ-vragenlijst opgenomen. Dit rapport wordt met de deelnemer en zijn directe chef besproken om concrete afspraken te maken naar de verdere ontwikkeling.
 

PROGRAMMA
  Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin
  Als leidinggevende heb je verantwoordelijkheid ten aanzien van je team van medewerkers, de organisatie, je (interne) klant en tenslotte ook jezelf. Het opnemen van deze 'subrollen' vereist een aantal competenties. Het verwerven van een goed inzicht in je rol als leidinggevende en de daarbij horende competenties maken dat je je verantwoordelijkheid op een professionele wijze kan invullen.
   • Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in?
   • Wat is het essentiŽle verschil tussen coachen en leidinggeven?
   • Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe kunnen deze overgebracht worden?

  Communicatie
  Als leidinggevende is het belangrijk om zich bewust te zijn van verbale en non-verbale communicatie, de volledigheid en duidelijkheid van de informatie die je geeft.
   • Bevorderende en belemmerende factoren binnen het communicatieproces
   • De gepaste actieve luisterreflex
   • De vraagtechniek: open en gesloten vragen, controlevragen, akkoordvragen...
   • De empathisch-directieve benadering van de gesprekspartner
   • Emotionele boodschappen op een rationele manier communiceren
   • Communicatie en overtuigen
   • De persoonlijkheidstypologieŽn leren kennen en er gepast op inspelen om een optimale communicatie te bekomen en een beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren.


   Assertiviteit
    • Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit
    • Non-verbale assertieve gedragingen
    • Hoe reageren op niet-assertief gedrag?
    • Positieve boodschappen durven geven en ontvangen
    • Nee zeggen
    • Voeren van een slecht nieuwsgesprek
    • Wat is een klacht? Verschil tussen klager en klacht
    • Hoe klachten correct formuleren?
    • Hoe een persoonlijke klacht opvangen?   Motivatie
   Wat kan ik als leidinggevende in mijn eigen dagelijkse praktijk doen om mijn medewerkers sterker te motiveren?
    • Welke rol kan de organisatie, de functie, het management, de collega's, de medewerkers... spelen bij het de- of motiveren van de medewerkers?
    • Inventaris van de eigen motivatoren en demotivatoren en deze van de medewerkers


   Situationeel Leidinggeven
   Afhankelijk van de taakbekwaamheid van de medewerker moeten leidinggevenden gepast kunnen reageren.
    • Wat is 'Situationeel leidinggeven'?
    • Hoe kunnen we duidelijke instructies geven?
    • Hoe treden we 'disciplinair' op?
    • Het slecht nieuws gesprek:
    • Het bijsturingsgesprek:
    • Het participatief leidinggeven:
    • Hoe voeren we een coachingsgesprek?
    • Hoe delegeren?

   Emotionele intelligentie
   Inzicht verschaffen in wat emotionele intelligentie betekent, zowel voor uzelf als voor de interactie met uw omgeving.
    • Wat houdt emotionele intelligentie in?
    • Welke voordelen biedt een goed ontwikkeld EQ?
    • Welke items zijn sterk ontwikkeld bij een goede leidinggevende?
    • Inzicht in wat de verschillende schalen van de BARON EQ-i inhouden en wat ze voor ons kunnen betekenen.
   Conflicthantering
   • Hoe ontstaan spanningen en conflicten?
   • Hoe kunnen we een conflict vermijden?
   • Hoe reageer ik in een conflict?
   • Afhankelijk van de situatie, het conflict anders benaderen.
   • Hoe ontstaan weerstanden?
   • Hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren?
   • Hoe ze op een optimale manier wegwerken?
   Feedback geven
   Hoe kan ik als leidinggevende op een constructieve wijze feedback geven en vertrouwen opwekken?
   • Wat is feedback?
   • EssentiŽle voorwaarden voor feedback
   • Aanvaarden van en reageren op feedback
  dinsdag
  11/02/2020
  09:00 - 16:30

  en vervolgt op 17/2/2020, 2/3/2020, 12/3/2020, 20/3/2020, 9/6/2020
  Limtec+
  Diepenbeek
  inschrijven
   
  dinsdag
  05/05/2020
  09:00 - 16:30

  en vervolgt op 11/5/2020, 19/5/2020, 28/5/2020, 2/6/2020, 4/9/2020
  Limtec+
  Diepenbeek
  inschrijven
   
  Organiseer op maat van mijn bedrijf
  Verwittig mij bij latere sessies
   
  KOSTPRIJS
  Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
  Deelnemers uit andere sectoren betalen 250 Euro per persoon per dag(*).
  Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
  Gratis voor bedrijven in herstructurering.
  Docenten, studenten uit TSO/BSO/Bachelor onderwijs Limburg: gratis(*).
  (*)deelname kan enkel indien de opleiding 2 weken voor startdatum nog niet volzet is.

  LESGEVER
  Stijn Vandenberk
  IMPACT NV

  MEER INFORMATIE?
  Annemie Schreurs
  Tel: 089/692050
  annemie.schreurs@limob.be


  www.limob.be