Limob-Infosessie
Van leren naar ontwikkelen - Prof. Jesse Segers Antwerp Management School
Worldcafe: leiderschap leer je niet, je ontwikkelt het!. Hoe? Impact op werking van sectorfondsen?
 
 

PROGRAMMA
"Leiderschap is niet hetzelfde als een leidinggevende functie uitoefenen of macht hebben.
Leiderschap heeft geen functieomschrijving.
Het is een persoonlijke keuze en naarmate meer mensen deze keuze maken ontstaan teams, organisaties met meer leiderschap. "
Prof. Jesse Segers van Antwerp Management School

Finaal gaat het over mensen die zichzelf ontwikkelen, die verantwoordelijkheid nemen en geven, die eerst leider worden over zichzelf om later leiding te kunnen nemen over anderen (
adult development)

Prof. Jesse Segers, Antwerp Management School praat over de evolutie van het leiderschapsmodel tijdens de Dag van de Technologie op donderdag 21 mei van 13u30 tot 14u30.

Nadien willen we met HR managers de realiteit van onze Limburgse Technologiesector bespreken:

Welk soort leiderschap is nu gangbaar in onze organisaties?
Welke vaardigheden/talenten hebben leidinggevenden nodig?
Zien jullie ook een evolutie in het leiderschapsmodel? Vergelijkbaar met wat Prof. Segers beschrijft?
Indien gewenst: hoe zou adult development ondersteund kunnen worden? Hoe kan je dit nieuwe soort leiderschap in bedrijven ontwikkelen?

Uw inbreng in deze thematiek is voor ons erg waardevol. We hopen dan ook u te mogen verwelkomen
donderdag 21 mei in Hangar 58 te Bokrijk vanaf 13u30 tot 16u.

Nadien nodigen wij u van harte uit op de uitreiking van de Peter Hellerprijs en aansluitend receptie.
 SESSIES

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.

LESGEVER
Prof. Jesse Segers
Antwerp Management School

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be