Limtec+ Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Motiverend Leidinggeven en Emotionele Intelligentie
Voor tweedelijns leidinggevenden
 
DOELSTELLING

De deelnemers aan deze opleiding

- Weten hoe hun emotionele intelligentie verder te ontwikkelen

- Versterken hun vaardigheid om op overtuigende wijze te communiceren

- Leren het gedrag van de gesprekspartner in te schatten en er resultaatgericht op in te spelen

- Kunnen zich weerbaarder opstellen door assertiever te reageren

- Hebben inzicht in hoe ze medewerkers kunnen motiveren

- Kunnen de verschillende stijlen van leidinggeven situatie- en persoonsgebonden toepassen

o Instrueren

o Bijsturen

o Motiveren

o Delegeren

o Corrigeren

- Leren diverse soorten gesprekken correct toe te passen

- Krijgen inzichten om de medewerkers beter te coachen

DIDACTISCHE AANPAK

- Intakegesprek waarin de deelnemers reflecteren over hun leerdoelen.

- Afname vragenlijst emotionele intelligentie voor en na de opleidingsdagen.

- Leerpuntenplan voor het opvolgen van de persoonlijke leerdoelen.

- Triggermails die aanzetten om het geleerde op de werkvloer te gebruiken.

- Simulatie-oefeningen.

- Leergesprekken.

- Individuele en groepsoefeningen.

- Quiz, kaartspel.

 

PROGRAMMA
  - Emotionele intelligentie

  o Wat houdt emotionele intelligentie in?

  o Welke voordelen biedt een goed ontwikkeld EQ?

  o Welke items zijn sterk ontwikkeld bij een goede leidinggevende?

  o Inzicht in de eigen EQi-score

  o Tips om de eigen emotionele intelligentie te ontwikkelen

  o Inzicht in de evolutie die ieder individueel maakt tijdens het opleidingstraject

  - Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin

  o Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in?

  o Wat is het essentiŽle verschil tussen coachen en leidinggeven?

  o Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe kunnen deze overgebracht worden?

  - Communicatie

  o Bevorderende en belemmerende factoren binnen het communicatieproces

  o De gepaste actieve luisterreflex

  o De vraagtechniek: open en gesloten vragen, controlevragen, akkoordvragen...

  o De empathisch-directieve benadering van de gesprekspartner

  o Emotionele boodschappen op een rationele manier communiceren

  o Communicatie en overtuigen

  - Typerend gedrag

  o De persoonlijkheidstypologieŽn leren kennen en er gepast op inspelen om een optimale communicatie te bekomen en een beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

  - Conflicthantering

  o Hoe ontstaan spanningen en conflicten?

  o Hoe kunnen we een conflict vermijden?

  o Hoe reageer ik in een conflict?

  o Afhankelijk van de situatie, het conflict anders benaderen.

  o Hoe ontstaan weerstanden?

  o Hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren?

  o Hoe ze op een optimale manier wegwerken?

  - Feedback geven

  o Wat is feedback?

  o EssentiŽle voorwaarden voor feedback

  o Aanvaarden van en reageren op feedback

  - Assertiviteit

  o Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit

  o Non-verbale assertieve gedragingen

  o Hoe reageren op niet-assertief gedrag?

  o Positieve boodschappen durven geven en ontvangen

  o Nee zeggen

  o Voeren van een slecht nieuwsgesprek

  o Wat is een klacht? Verschil tussen klager en klacht

  o Hoe klachten correct formuleren?

  o Hoe een persoonlijke klacht opvangen?

  - Motivatie

  o Welke rol kan de organisatie, de functie, het management, de collega's, de medewerkers... spelen bij het de- of motiveren van de medewerkers?

  o Inventaris van de eigen motivatoren en demotivatoren en deze van de medewerkers

  o Wat kan ik zelf doen om mijn omgeving beter te motiveren?

  - Situationeel Leidinggeven

  o Welke stijlen van leidinggeven hebben we?

  o Hoe kunnen we duidelijke instructies geven?

  o Hoe treden we disciplinair op?

  o Het slecht nieuws gesprek

  o Het bijsturingsgesprek

  o Het participatief leidinggeven

  o Hoe voeren we een coachingsgesprek?

  o Hoe delegeren?

 SESSIES
dinsdag
11/02/2020
09:00 - 16:30

en vervolgt op 17/2/2020, 2/3/2020, 12/3/2020, 20/3/2020, 9/6/2020
Limtec+
Diepenbeek
inschrijven
 
dinsdag
05/05/2020
09:00 - 16:30

en vervolgt op 11/5/2020, 19/5/2020, 28/5/2020, 2/6/2020, 4/9/2020
Limtec+
Diepenbeek
inschrijven
 
Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Deelnemers uit andere sectoren betalen 250 Euro per persoon per dag(*).
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
Gratis voor bedrijven in herstructurering.
Docenten, studenten uit TSO/BSO/Bachelor onderwijs Limburg: gratis(*).
(*)deelname kan enkel indien de opleiding 2 weken voor startdatum nog niet volzet is.

LESGEVER
Stijn Vandenberk
IMPACT NV

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
Tel: 089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be