Limtec+ Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Aanwezigheidsgesprekken voeren
Een actief presentiebeleid
 
DOELSTELLINGEN

Inzicht verschaffen in wat presentiebeleid voor de organisatie en de medewerkers kan betekenen.
De rol van de leidinggevende in het presentiebeleid kunnen inschatten.
De verschillende gespreksvormen die ertoe bijdragen om de verzuimdrempel te verhogen en de werkhervattingsdrempel te verlagen, kunnen toepassen.

DOELGROEP

• Medewerkers personeelsdienst en/of leidinggevenden op de werkvloer die de gesprekken rond absenteÔsmebeleid met de medewerkers zullen voeren en de resultaten ervan opvolgen
 

PROGRAMMA
INHOUD
Inleiding
Cijfermateriaal van de organisatie
DefiniŽring van enkele begrippen mbt aanwezigheidsbeleid
Aandachtspunten van het beleid van de organisatie
De rol van de leidinggevende van de organisatie in dit beleid
Verschillende stappen in het aanwezigheidsbeleid van de organisatie
Actiepunten om de werkhervattingsdrempel te verlagen
Actiepunten om de verzuimdrempel te verhogen
Verschillende gespreksvormen:
o Het ziektemeldingsgesprek
o Het herstelmeldingsgesprek
o Het werkhervattingsgesprek
o Het verzuimgesprek
De verschillende gespreksvormen nader bekeken:
o Voorwaarden
o Verloop
o Valkuilen
o De rol van de leidinggevende in het gesprek
o Nazorg
o Tips
Methodiek van de opleiding:
o Leergesprek
o Videosimulatieoefening met cases uit de eigen praktijk van de cursist

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Deelnemers uit andere sectoren betalen 250 Euro per persoon per dag(*).
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
Docenten, studenten uit TSO/BSO/Bachelor onderwijs Limburg: gratis(*).
(*)deelname kan enkel indien de opleiding 2 weken voor startdatum nog niet volzet is.

LESGEVER
Els Ory
Impact nv

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
Tel: 089 69 20 50
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be