Limtec+ Limob-opleiding ism Ivoc-IPV-VIBAM-OBMB
Functionerings-, evolutie- en evaluatiegesprekken
Motiverend evalueren, actief werken aan de ontwikkeling van medewerkers
 
  DOELSTELLING

  In deze opleiding vergroten de deelnemers hun competentie om:
  • hun verwachtingen naar medewerkers te formuleren
  • SMART doelstellingen te formuleren
  • SMART afspraken te maken
  • Organisatiedoelen te vertalen naar individuele medewerkers
  • Door te vragen naar noden en behoeften van medewerkers om hun functie goed te kunnen invullen
  • Beoordelingscriteria te concretiseren
  • Medewerkers zo objectief mogelijk te beoordelen
  • Feedback te geven volgens de regels
  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar tweedelijnsverantwoordelijken
  Vb productieverantwoordelijken, afdelingschefs, …
 

PROGRAMMA
  Functionerings- evolutie- en evaluatiegesprekken: wat is het verschil?
  • Functioneringsgesprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen, belang van een functiebeschrijving.
  • Evolutiegeprek: kenmerken en doelstellingen, wederzijdse verwachtingen bespreken, opvolging gemaakte afspraken.
  • Evaluatiegesprek: kenmerken en doelstellingen, gemaakte afspraken evalueren, gevolgen.

  Functioneringsgesprek: hoe stem je wederzijdse verwachtingen af?
  • Hoe bereid je een functioneringsgesprek voor?
  • Hoe voer je een functioneringsgesprek?
  • SMARTe doelen formuleren
  • Functiebeschrijving: maken van een werkbaar instrument
  • Wederzijdse verwachtingen duidelijk communiceren
  • Tweerichtingsverkeer
  • Hoe stel je opvolgbare actieplannen op?
  • Hoe kom je tot geode beoordelingscriteria?

  Evolutiegesprek: hoe bereid je het gesprek voor?
  • Hoe bereid je een evolutiegesprek voor?
  • Hoe voer je een evolutiegesprek?
  • Coachen van medewerkers op afspraken
  • Bijsturen van gemaakte afspraken

  Evaluatiegesprek: hoe voer je een constructief gesprek?
  • Hoe bereid je een evaluatiegesprek voor?
  • Hoe voer je een evaluatiegesprek?
  • SMARTe doelen evalueren
  • Duidelijke feedback formuleren op gemaakte afspraken
  • Afspraken maken omtrent de opvolging
 SESSIES

No documents found

Organiseer op maat van mijn bedrijf
Verwittig mij bij latere sessies
 
KOSTPRIJS
Bedienden en kaderleden uit PC 209 Limburg: €150 per dag.
Bedienden en kaderleden uit andere sectoren betalen 250 Euro per persoon per dag.
Gratis voor deelnemers Outplacement Limob (LOC).
Gratis voor Docenten, studenten TSO/BSO/Bachelor opleidingen uit Limburgse onderwijsinstellingen.

LESGEVER
Els Ory
Impact

MEER INFORMATIE?
Annemie Schreurs
Tel: 089/692050
annemie.schreurs@limob.be


www.limob.be