Hou me op de hoogte over de opleiding
Van leren naar ontwikkelen - Prof. Jesse Segers Antwerp Management School

Voornaam
Naam
Bedrijf
Functie in uw bedrijf
Tel
e-mail
 
De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door Limob. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden anoniem, statistisch verwerkt. De resultaten daarvan dienen in eerste instantie om de Limob-dienstverlening verder te verbeteren en om bevoegde overheidsinstanties te kunnen informeren over de Limob-werking.
U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt hiervan altijd verbetering aanvragen (Wet van 8 december 1002 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).